BUDŻET

Budżet Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy na 2021 r. wynosi 7.307.000,- złotych.

Bilans

Zestawienie zysków i strat


Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa

wytworzył:

wprowadził: Adrian Kulawik

ostatnia zmiana: 09.06.2020