GODZINY URZĘDOWANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy jest czynna
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 - 15:00,

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
wtorki i czwartki od godz. 9:00 do godz. 11:00

wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana:11.12.2007