Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy  

mgr Ewa Chrzanowska

             
  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Bydgoszczy

mgr Ewa Chrzanowska

             
  Z-ca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Bydgoszczy

mgr inż. Magdalena Warda

 

 Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Promocji Zdrowotnej

mgr inż. Magdalena Warda

 Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

inż. Agnieszka Kołodziejczyk

 Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

mgr Maciej Hajost

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia

mgr inż. Maria Pławska

Kierownik Sekcji Higieny Środowiska

dr inż. Renata Zborowska-Dobosz

Kierownik Sekcji Nadzoru nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy

mgr inż. Sylwia Kłosowicz

Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Justyna Przygocka - Kantowicz

Kierownik Sekcji Profilaktyki Zdrowotnej

mgr Maciej Borowiecki

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

mgr inż. Ewelina
Sadkiewicz-Sławatycka

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego

Katarzyna Brzezinska

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Spraw Pracowniczych

mgr Joanna Galińska

 Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy

mgr Hanna Ponicka

             Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny

mec Michał Dymek
mec Paweł Idźkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

wytworzył:
wprowadził: Maciej Borowiecki
ostatnia zmiana: 15.06.2020