Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy  

mgr Ewa Chrzanowska

             
  Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Bydgoszczy

mgr Ewa Chrzanowska

 

 Kierownik Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Danuta Żmuda

 Kierownik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

inż. Agnieszka Kołodziejczyk

 Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego

mgr Maciej Hajost

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia

i Przedmiotów Użytku

mgr inż. Magdalena Warda

Kierownik Sekcji Nadzoru Nad Obiektami Komunalnymi

mgr inż. Renata Zborowska-Dobosz

Kierownik Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych

mgr inż. Danuta Żmuda

Kierownik Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Justyna Przygocka - Kantowicz

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej

mgr Sebastian Siuda 

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości

mgr inż. Ewelina
Sadkiewicz-Sławatycka

Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego

Katarzyna Brzezinska

                 Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Organizacji

mgr Joanna Galińska

 Samodzielne Stanowisko Pracy Główny Księgowy

mgr Hanna Ponicka

 

 

      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji

                                   Niejawnych

mgr Joanna Galińska

             Samodzielne Stanowisko Pracy Radca Prawny

mec Michał Dymek
mec Paweł Idźkowski

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

wytworzył:
wprowadził: Maciej Borowiecki
ostatnia zmiana: 15.06.2020