MAJĄTEK

na dzień 01 styczeń 2019 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

·         pomieszczenia biurowe oraz pomocnicze o powierzchni użytkowej 914,6 m2 w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Kościuszki 27 w Bydgoszczy wraz z przysługującym gruntem o powierzchni 0,414 ha.

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi
357.932,89 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 567.884,47 złotych.

wytworzył:

wprowadził:Adrian. Kulawik

ostatnia zmiana: 07. 06. 2019