MAJĄTEK

na dzień 01 styczeń 2022 r.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

·         pomieszczenia biurowe oraz pomocnicze o powierzchni użytkowej 914,6 m2 w budynku wielokondygnacyjnym przy ul. Kościuszki 27 w Bydgoszczy wraz z przysługującym gruntem o powierzchni 0,414 ha.

Wartość podstawowych środków trwałych w wartości początkowej wynosi
387.715,57 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 733.499,59 złotych.

wytworzył:

wprowadził:Mateusz.Kłos

ostatnia zmiana: 05. 05. 2022