OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 3 i ust.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz.59 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze Miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego, kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy - jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie.

Na podstawie art. 12 ust. 1  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest właściwym w sprawach określonych ustawą z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r., poz. 59 ze zm.) jako organ pierwszej instancji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256 ze zm.)

wytworzył:

wprowadził: M. Borowiecki

ostatnia zmiana: 16.01.2020