PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA

 

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r., poz. 59).

 

 

 

 

wytworzył:

wprowadził: A. Kulawik

ostatnia zmiana:14.01.2020