SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Dokumenty należy składać w kancelarii Powiatowej Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kościuszki 27

85-079 Bydgoszcz

lub wysyłać pocztą na adres jak wyżej

wytworzył:

wprowadził:

ostatnia zmiana: