STATUS PRAWNY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy jest:

- jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa- art. 15 ust. 3  ustawy z dnia 14 marca 1985  r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. , poz. 59),

wytworzył:

wprowadził: A. Kulawik

ostatnia zmiana: 14.01.2020